O spoločnosti

Spoločnosť EKOTEQ, s.r.o.

Naša spoločnosť bola založená vo februári 2012 s cieľom vytvoriť inovatívnu, stabilnú a prosperujúcu spoločnosť zaoberajúcou sa modernými metódami šetrenia energie v podobe alternatívnej energie. A prečo sa zaoberáme alternatívnou energiou? Pretože nám záleží na prírode. Technológie spojené s alternatívnou energiou majú porovnateľne lepší výkon, šetria energiu, pričom neuvoľňujú oxid uhličitý.

Medzi najvýznamnejšie produkty spoločnosti EKOTEQ, s.r.o. patria úsporné lampy, elektronické predradníky, slnečné kolektory, fotovoltaické kolektory, kavitačné čerpadlá, tepelné čerpadlá a ekologicky čistiace prostriedky. Všetky výrobky spoločnosti EKOTEQ, s.r.o. prešli testovaním a získali viaceré európske a svetové certifikáty.

Spoločnosť EKOTEQ, s.r.o. sa naplno venuje moderným metódam šetrenia energie, je celosvetovým výrobcom a predajcom elektrických predradníkov HLKS (štartérov) určených pre neónové svetlá.

Zaznamenali sme pokrok v šetrení energie

Nový systém HLKS prináša efektívny spôsob úspor energie. Medzi najvýznamnejšie výhody určite patrí zníženie spotreby energie a dlhšia doba životnosti trubíc.

 • Jednoduchá inštalácia
 • 50% až 55% úspora
 • 15% až 25% zníženie spotreby
 • Neznižuje sa jas žiariviek
 • Zaniká 50Hz blikanie poškodzujúce oči
 • Životnosť štartérov HLKS dosahuje 50 000 hodín

Predradníky HLKS sú vhodné pre všetky typy neónových svetiel, pri ktorých sa vymontuje pôvodný štartér spoločne s balastom a ostatnou elektroinštaláciou, ktoré sa potom nahradia predraníkom HLKS. Po tejto inštalácii je možné zachovať pôvodné trubice, ktoré budú nielenže vydávať viac svetla, ale budú mať dlhšiu životnosť, ako pri bežnom spôsobe napájania. Viac o predradníkoch HLKS sa dočítate v časti efektívny spôsob úspor energie.

Pre kuriérske a prepravné služby spolupracujeme so spoločnosťou DPD. Dopravu máme zazmluvnenú do celej Európy, preto vieme vyhovieť každej požiadavke zákazníka. Viac o kuriérskych a dopravných službách sa dočítate v časti doprava.

V čom sme jedineční

 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Naša zapaľovacia elektronická žiarivka získala v apríli roku 2009 na výstavách medzinárodných ženevských vynálezov zlatú medailu.

Aktuálne novinky

 • Neónové osvetlenie
 • Pre spoločnosť VSL SERVICES s.r.o. sídliacu v Poprade sme zabezpečili kompletné vnútorné neónové osvetlenie kancelárií.
 • Neónové a LED diódové lampy
 • Pre Hotel Růže sídliaci v Prahe vedľa pražského Orloja sme zabezpečili vnútorné aj vonkajšie osvetlenie neónovými a LED diódovými lampami.
 • Výmena pouličného osvetlenia
 • Pre obec Malinovo neďaleko Bratislavy sme zabezpečili kompletnú výmenu svietidiel pouličného osvetlenia.

Meracie protokoly

 • Efektívny spôsob úspor energie
 • Vyvinuli sme elektroniku pre žiarivky, ktorá dosahuje výrazné úspory energie v porovnaní s tradičnými elektronikami.
 • Meranie žiarivky s tlmivkou
 • Pri meraní bola použitá toková metóda, ktorou sme zistili, že žiarivková trubica je schopná naštartovať aj čiastočne poškodenú (trubicu) žiarivku.
 • Elektronický predradník CSP
 • Vyvinuli sme nový predradník s 50% až 55% úsporou energie na sodíkové lampy, ktorým dokážeme regulovať intenzitu osvetlenia počas prevádzky.