Alternatívna energia

Čo znamená alternatívna energia

Každý deň svet vyprodukuje množstvo oxidu uhličitého, ktorý je vypúšťaný do zemskej atmosféry. Tento zvýšený obsah oxidu uhličitého zvyšuje teplo našej planéty a je hlavnou príčinou takzvaného globálneho otepľovania. Riešením je alternatívna energia. Technológie spojené s alternatívnou energiou majú porovnateľne lepší výkon, pričom neuvoľňujú oxid uhličitý. Takou technológiou sú napríklad slnečné kolektory. Tieto systémy umožňujú využívať prírodné zdroje ekologickým a taktiež ekonomicky výhodným spôsobom.

Nastala doba, keď si život bez energie ani nevieme predstaviť. Od svetla na toalete, cez teplo v domácnosti, až po počítač v zamestnaní. S elektrickou energiou sa stretáme jednoducho všade. Avšak aj v tých najvyspelejších spoločnostiach je výroba energie spojená s istými rizikami. História hovorí o viacerých prípadoch nukleárnych katastrof. Preto rastú snahy o zvýšené využitie alternatívnych zdrojov energie.

Čo sú alternatívne zdroje energie?

Synonymom pre alternatívne zdroje energie je pojem obnoviteľné zdroje energie. Už zo samotného pojmu vyplýva, že ide o zdroje energie, ktoré sa prirodzene obnovujú. Okrem toho je takáto výroba energie ekologická, neznečisťuje teda životné prostredie. Medzi zdroje energie patrí slnko, vietor, voda, Zem a biomasa.

Slnečná energia

Vedeli ste, že za jediný rok dopadne na územie Slovenska desaťtisíc krát viac energie ako spotrebujeme? Škoda len, že sa tento nevyčerpateľný zdroj energie dostatočne nevyužíva. Možností je viacero. Od priameho ohrievania budov a výrobu tepla pomocou solárnych komínov, cez ohrievanie vody v domoch fototermálnymi článkami, až po výrobu elektriny využitím turbín v solárnych vežiach alebo využitím fotovoltaických článkov. Vplyv takejto výroby energie na životné prostredie je takmer nulový.

Veterná energia

V posledných rokoch začali v hojnom počte vznikať takzvané veterné farmy. Tie sú plné veterných turbín – mladších sestier veterných mlynov. Viditeľné sú najmä pri pobrežiach morí a oceánov, kde vietor fúka takmer nepretržite. Cena takto vyrobenej energie je v priemere nízka a preto počet veterných fariem vo svete prudko rastie.

Vodná energia

Sem sa radí energia získaná z vodných plôch, zrážok a morských vĺn. Ako jediný z obnoviteľných zdrojov je vodná energia hojne využívaná aj na Slovensku. Vodné elektrárne sú totiž výhodné z hľadiska dlhej životnosti a vysokej návratnosti investícií napriek vysokému vkladu. Taktiež pohyby oceánov vytvárajú množstvo energie. Na výrobu elektrickej energie sa využíva sila prílivu, odlivu, prúdov a morských vĺn.

Geotermálna energia – energia Zeme

Táto energia pochádza z horúceho zemského jadra. Spočíva v úniku horúcej vody a suchej pary zo zeme, čo sa prejavuje ako vulkanická činnosť a gejzíry.

Energia biomasy

Organickú hmotu vo forme dreva, rastlín a zvyškov využíva ľudstvo už oddávna. Vyrába z nej elektrinu a teplo, no v súčasnosti už aj bio palivá pre motorové vozidlá. Najčastejšie sa využíva na priame spaľovanie. Teplo si takto vyrába takmer polovica populácie!

V čom sme jedineční

 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Naša zapaľovacia elektronická žiarivka získala v apríli roku 2009 na výstavách medzinárodných ženevských vynálezov zlatú medailu.

Aktuálne novinky

 • Neónové osvetlenie
 • Pre spoločnosť VSL SERVICES s.r.o. sídliacu v Poprade sme zabezpečili kompletné vnútorné neónové osvetlenie kancelárií.
 • Neónové a LED diódové lampy
 • Pre Hotel Růže sídliaci v Prahe vedľa pražského Orloja sme zabezpečili vnútorné aj vonkajšie osvetlenie neónovými a LED diódovými lampami.
 • Výmena pouličného osvetlenia
 • Pre obec Malinovo neďaleko Bratislavy sme zabezpečili kompletnú výmenu svietidiel pouličného osvetlenia.

Meracie protokoly

 • Efektívny spôsob úspor energie
 • Vyvinuli sme elektroniku pre žiarivky, ktorá dosahuje výrazné úspory energie v porovnaní s tradičnými elektronikami.
 • Meranie žiarivky s tlmivkou
 • Pri meraní bola použitá toková metóda, ktorou sme zistili, že žiarivková trubica je schopná naštartovať aj čiastočne poškodenú (trubicu) žiarivku.
 • Elektronický predradník CSP
 • Vyvinuli sme nový predradník s 50% až 55% úsporou energie na sodíkové lampy, ktorým dokážeme regulovať intenzitu osvetlenia počas prevádzky.