Efektívny spôsob úspor energie

Šetrenie energie pomocou nového systému HLKS

Nový systém HLKS prináša zníženie spotreby energie, dlhšiu dobu životnosti trubíc a mnohé iné výhody. Predradníky HLKS sú vhodné pre všetky typy neónových svetiel, pri ktorých sa vymontuje pôvodný štartér spoločne s balastom a ostatnou elektroinštaláciou, ktoré sa potom nahradia predraníkom HLKS. Po tejto inštalácii je možné zachovať pôvodné trubice, ktoré budú nielenže vydávať viac svetla, ale budú mať dlhšiu životnosť, ako pri bežnom spôsobe napájania.

Reinterpretácia úlohy štartéra žiarivky

Našim cieľom bol vývoj elektroniky pre prevádzkovanie žiarivky, ktorá dosahuje výrazné úspory energie v porovnaní s tradičnými elektronikami. V elektronike sme kládli nasledovné kritéria: vhodné EMC rušenia, inteligentné operácie, ochrana proti nedovolenému dotyku, cosinus Fi s cieľom zlepšiť hodnotu (asi 0.98), významné úspory energie s dlhou životnosťou, spoľahlivú prevádzku pri 30 kHz-och.

HLKS zapaľovacia elektronika dosiahne až 50-55% úspor energie v porovnaní s tradičnými zapaľovaniami (tlmivka) a v porovnaní s elektronickými predradníkmi môže byť aj 15-25% zníženie spotreby, zároveň sa neznižuje jas žiariviek a okrem toho zanikne 50Hz blikanie poškodzujúce oči. Zapaľovacia elektronika žiarivka v apríli roku 2009 na výstavách medzinárodných ženevských vynálezov získala zlatú medailu.

Praktické výhody elektronických predradníkov HLKS

 • Pri používaní jedného kusu elektronického predradníka sa stanú zbytočnými nasledovné súčiastky: Tlmivka (2ks), Kompenzačný kondenzátor (2ks), Odrušovací kondenzátor (2ks), Štartér (2ks), Pätica štartéra (2ks).
 • Nakoľko je potrebné zapojiť iba jedinú krabicu žiarivky, montáž trvá kratšiu dobu.
 • Pri nižšej elektrickej spotrebe dostaneme osvetľovacie systémy s väčšou účinnosťou.
 • Pri nižšom príkone zariadenia potrebujeme káble s menším prierezom.
 • Na vylúčenie nezdravý 50Hz vibračných účinkov nie je potrebné viacfázové zapojenie, resp. viac vodičové.
 • Nie je potrebné zabezpečiť skupinovú alebo centrálnu fázovú kompenzáciu.
 • Elektronické predradníky HLKS je možné použiť v systémoch snímačov pohybu.

Hospodárske vlastnosti elektronických predradníkov HLKS

 • Elektronické predradníky HLKS vďaka vysokofrekvenčnej prevádzke majú minimálne dvojnásobnú životnosť!
 • Časté spínanie nemá účinok na ich prevádzku.
 • Životnosť štartérov HLKS dosahuje 50 000 hodín.
 • Znížená spotreba elektrickej energie spôsobuje rýchlu a viditeľnú návratnosť.
 • Elektrické žiarivky vytvárajú menej tepla, preto aj klimatizáciou chladené miestnosti spotrebujú menej elektriny.

Kompletná prezentácia elektronických predradníkov HLKS na stiahnutie.

V čom sme jedineční

 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Naša zapaľovacia elektronická žiarivka získala v apríli roku 2009 na výstavách medzinárodných ženevských vynálezov zlatú medailu.

Aktuálne novinky

 • Neónové osvetlenie
 • Pre spoločnosť VSL SERVICES s.r.o. sídliacu v Poprade sme zabezpečili kompletné vnútorné neónové osvetlenie kancelárií.
 • Neónové a LED diódové lampy
 • Pre Hotel Růže sídliaci v Prahe vedľa pražského Orloja sme zabezpečili vnútorné aj vonkajšie osvetlenie neónovými a LED diódovými lampami.
 • Výmena pouličného osvetlenia
 • Pre obec Malinovo neďaleko Bratislavy sme zabezpečili kompletnú výmenu svietidiel pouličného osvetlenia.

Meracie protokoly

 • Efektívny spôsob úspor energie
 • Vyvinuli sme elektroniku pre žiarivky, ktorá dosahuje výrazné úspory energie v porovnaní s tradičnými elektronikami.
 • Meranie žiarivky s tlmivkou
 • Pri meraní bola použitá toková metóda, ktorou sme zistili, že žiarivková trubica je schopná naštartovať aj čiastočne poškodenú (trubicu) žiarivku.
 • Elektronický predradník CSP
 • Vyvinuli sme nový predradník s 50% až 55% úsporou energie na sodíkové lampy, ktorým dokážeme regulovať intenzitu osvetlenia počas prevádzky.