Elektronické predradníky

Čo je elektronický predradník?

Elektronický predradník je prístroj, ktorý rozsvecuje žiarivku a napája ju striedavým prúdom. Zjednodušene povedané – je to dôležitá súčasť žiarivky. Tá sa okrem elektronického predradníka skladá zo žiarivkovej trubice a plastovej základne, v ktorej je predradník umiestnený. Predradník nahrádza klasické prístroje, a to tlmivku, štartér a kompenzačný kondenzátor.

Použitie elektronických predradníkov

Elektronické predradníky nemusia byť len súčasťou žiariviek. Často sú súčasťou svietidiel. Úsporné lampy a žiarivky však majú predradníky zabudované priamo v sebe. Ich použitie má mnoho výhod:

 • Kvalitné elektronické predradníky znižujú emisie oxidu uhličitého
 • Sú energeticky úsporné
 • Predlžujú životnosť svetelných zdrojov
 • Svetlo sa nemihá a nebliká
 • Elektronické predradníky nebzučia
 • Oproti tlmivkám a štartérom sú výrazne ľahšie

V súčasnosti už existujú aj stmievateľné predradníky. Tie umožňujú regulovať osvetlenie a týmto spôsobom takisto šetriť elektrickú energiu. Máte pocit že nezáleží na tom, aký typ svietidla si zvolíte? Nie je to tak celkom pravda. Svetlo totiž vo významnej miere ovplyvňuje naše nálady, pocity, dokonca aj pracovné výkony. Je preto veľmi dôležité, aby umelé svetlo pôsobilo čo najprirodzenejšie a čo najmenej rušivo. A tu sa dostávajú k slovu kvalitné elektronické predradníky.

Inovatívny elektronický predradník CSP od EKOTEQ, s.r.o.

Často využívaným svetelným zdrojom sú klasické lineárne žiarivky, ktorých nevyhnutnou súčasťou je zapaľovacie zariadenie. Elektronický predradník CSP je inovatívny produkt, ktorý vďaka svojím vlastnostiam zvyšuje úsporu energie pri svietení v porovnaní s klasickým zapaľovacím zariadením až o 50 - 55%. CSP predradník získal v roku 2009 zlatú medailu na medzinárodnej výstave vynálezov v Ženeve.

Pokračujte článkom o výhodách a možnostiach využitia CSP predradníka.

V čom sme jedineční

 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Naša zapaľovacia elektronická žiarivka získala v apríli roku 2009 na výstavách medzinárodných ženevských vynálezov zlatú medailu.

Aktuálne novinky

 • Neónové osvetlenie
 • Pre spoločnosť VSL SERVICES s.r.o. sídliacu v Poprade sme zabezpečili kompletné vnútorné neónové osvetlenie kancelárií.
 • Neónové a LED diódové lampy
 • Pre Hotel Růže sídliaci v Prahe vedľa pražského Orloja sme zabezpečili vnútorné aj vonkajšie osvetlenie neónovými a LED diódovými lampami.
 • Výmena pouličného osvetlenia
 • Pre obec Malinovo neďaleko Bratislavy sme zabezpečili kompletnú výmenu svietidiel pouličného osvetlenia.

Meracie protokoly

 • Efektívny spôsob úspor energie
 • Vyvinuli sme elektroniku pre žiarivky, ktorá dosahuje výrazné úspory energie v porovnaní s tradičnými elektronikami.
 • Meranie žiarivky s tlmivkou
 • Pri meraní bola použitá toková metóda, ktorou sme zistili, že žiarivková trubica je schopná naštartovať aj čiastočne poškodenú (trubicu) žiarivku.
 • Elektronický predradník CSP
 • Vyvinuli sme nový predradník s 50% až 55% úsporou energie na sodíkové lampy, ktorým dokážeme regulovať intenzitu osvetlenia počas prevádzky.