Fotovoltaické kolektory

Vlastná fotovoltaická elektráreň

To, že ceny energií každoročne rastú, je nepopierateľný fakt. A tento trend bude určite pokračovať aj do budúcna. Oplatí sa preto pouvažovať o vlastnej elektrárni. Nebojte sa, nemusíte sa hneď stať majiteľom jadrovej elektrárne. Máme skôr na mysli takzvanú zelenú energiu, teda alternatívny zdroj elektrickej energie, a to fotovoltaickú elektráreň.

Fotovoltaické kolektory a ich výhody

 • Podstatné zníženie nákladov na elektrinu
 • Dlhodobá životnosť kolektorov - cca 30 rokov
 • Nevyžadujú si žiadnu údržbu
 • Získaná energia je úplne zadarmo, pretože kolektory pre výrobu elektrickej energie potrebujú iba jeden jediný zdroj a tým je Slnko
 • Fotovoltaické kolektory sú bezpečné a zároveň spoľahlivé
 • Vysoká odolnosť proti extrémnym prejavom počasia
 • Fotovoltaické kolektory nevydávajú žiadny hluk

Čo je fotovoltaika?

Je to premena slnečnej svetelnej energie na energiu elektrickú. K tomuto procesu sú však nevyhnutne potrebné fotovoltaické články – kolektory. Pri dopade slnečného žiarenia na fotovoltaický kolektor dochádza k uvoľňovaniu elektriny, čím sa produkuje napätie následne odvádzané priamo do rozvodnej siete.

Fotovoltaické kolektory pracujú aj pri chladnom počasí, nepotrebujú žiadne palivo a sú absolútne bezpečné a tiché. Umiestňujú sa najčastejšie na strechy budov.

Existujú dva typy inštalácie

Ak sa rozhodnete pre vlastnú solárnu elektráreň pracujúcu na princípe fotovoltaického javu mali by ste vedieť, že existujú dva typy inštalácie takejto elektrárne:

 • Off grid – tento typ sa využíva všade tam, kde nie je možné pripojiť sa na verejnú sieť elektrickej energie. S takouto elektrárňou sa môžeme stretnúť napríklad na ostrovoch.
 • On grid – táto elektráreň dodáva energiu do objektu a jej prebytky putujú do verejnej siete. Využíva sa teda všade tam, kde je možné napojiť sa aj na verejnú sieť.

V čom sme jedineční

 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Naša zapaľovacia elektronická žiarivka získala v apríli roku 2009 na výstavách medzinárodných ženevských vynálezov zlatú medailu.

Aktuálne novinky

 • Neónové osvetlenie
 • Pre spoločnosť VSL SERVICES s.r.o. sídliacu v Poprade sme zabezpečili kompletné vnútorné neónové osvetlenie kancelárií.
 • Neónové a LED diódové lampy
 • Pre Hotel Růže sídliaci v Prahe vedľa pražského Orloja sme zabezpečili vnútorné aj vonkajšie osvetlenie neónovými a LED diódovými lampami.
 • Výmena pouličného osvetlenia
 • Pre obec Malinovo neďaleko Bratislavy sme zabezpečili kompletnú výmenu svietidiel pouličného osvetlenia.

Meracie protokoly

 • Efektívny spôsob úspor energie
 • Vyvinuli sme elektroniku pre žiarivky, ktorá dosahuje výrazné úspory energie v porovnaní s tradičnými elektronikami.
 • Meranie žiarivky s tlmivkou
 • Pri meraní bola použitá toková metóda, ktorou sme zistili, že žiarivková trubica je schopná naštartovať aj čiastočne poškodenú (trubicu) žiarivku.
 • Elektronický predradník CSP
 • Vyvinuli sme nový predradník s 50% až 55% úsporou energie na sodíkové lampy, ktorým dokážeme regulovať intenzitu osvetlenia počas prevádzky.