Kavitačné čerpadlá

Kavitačné vykurovanie

V oblasti techník vykurovania sa objavila novinka. Ide o nový spôsob vytápania s využitím kavitačných čerpadiel. Jedná sa o kavitačné vykurovanie. Aby sme pochopili princíp kavitačného vytápania, musíme poznať pojem kavitácia.

Čo je kavitácia?

Kavitácia je proces, pri ktorom sa v kvapaline formujú bubliny. K tomuto javu v kvapaline dochádza z dôvodu zmien tlaku, konkrétne z dôvodu prudkého znižovania tlaku. Následne pri zvyšovaní tlaku dochádza ku kolapsu bublín.

Pri procesoch vzniku a zániku bublín je sprievodným javom aj vznik tepelnej energie. A práve táto tepelná energia vznikajúca pri riadenej kavitácii sa využíva na vykurovanie a ohrev úžitkovej vody.

Kavitačné vykurovanie a jeho výhody

Aby sa princíp kavitácie mohol využiť na vykurovanie a ohrev teplej vody, nevyhnutné sú kavitačné čerpadlá, ktoré sú zapojené do systému topenia. Aké sú teda výhody kavitačného vykurovania?

 • Lacný spôsob výroby tepla
 • Vykurovanie beží bez obsluhy
 • Žiadny hluk
 • Spôsob vykurovania šetrný k prírode
 • Rýchla návratnosť investície

Ak máte otázky a chceli by ste sa nás niečo opýtať, tak nás neváhajte kontaktovať.

V čom sme jedineční

 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Naša zapaľovacia elektronická žiarivka získala v apríli roku 2009 na výstavách medzinárodných ženevských vynálezov zlatú medailu.

Aktuálne novinky

 • Neónové osvetlenie
 • Pre spoločnosť VSL SERVICES s.r.o. sídliacu v Poprade sme zabezpečili kompletné vnútorné neónové osvetlenie kancelárií.
 • Neónové a LED diódové lampy
 • Pre Hotel Růže sídliaci v Prahe vedľa pražského Orloja sme zabezpečili vnútorné aj vonkajšie osvetlenie neónovými a LED diódovými lampami.
 • Výmena pouličného osvetlenia
 • Pre obec Malinovo neďaleko Bratislavy sme zabezpečili kompletnú výmenu svietidiel pouličného osvetlenia.

Meracie protokoly

 • Efektívny spôsob úspor energie
 • Vyvinuli sme elektroniku pre žiarivky, ktorá dosahuje výrazné úspory energie v porovnaní s tradičnými elektronikami.
 • Meranie žiarivky s tlmivkou
 • Pri meraní bola použitá toková metóda, ktorou sme zistili, že žiarivková trubica je schopná naštartovať aj čiastočne poškodenú (trubicu) žiarivku.
 • Elektronický predradník CSP
 • Vyvinuli sme nový predradník s 50% až 55% úsporou energie na sodíkové lampy, ktorým dokážeme regulovať intenzitu osvetlenia počas prevádzky.