Meranie žiarivky s tlmivkou

Výsledné zhodnotenie merania

Meraná časť svietidla napojeného hore uvedenými prvkami má pozitívne hodnoty nakoľko žhavenie je riešené elektronickou formou bez štartovacieho článku. Spotreba je znížená až na 0,14 A, čo znamená zníženie o 52 %. Fázový posun je 0. Žiarivková trubica je naštartovatelná bez štartéra a bez žhavenie, čo znamená že je schopná naštartovať aj čiastočne poškodenú (trubicu) žiarivku.

Špecifikácia merania

 • Meranie svetelného toku tokovou metódou
 • Ako svetelný zdroj bola použitá denná žiarivka 2x 18W
 • Meranie prebehlo v samostatnej miestnosti 3,0m x 1,2m x 2,40m
 • Svetelný tok svietidla 9,80 (k1m)
 • Výmena svetelného zdroja prebehla podľa potreby
 • Interval čistenia svietidiel a interval obnovy povrchu - 0 mesiacov
 • Znečistenie priestoru nebolo žiadne
 • Intenzita osvetlenia je v súlade s platnými STN.Merqnie bolo vykonané prístrojom PU 150 (LUXMETER cajh 2011)

Tabuľka žiarivky s klasickou tlmivkou

U (V)I (A)P (W)cos fíE (lux)
1000,005200
189,60,22270,651600
1500,032,500
2000,26320,61800
2300,37430,52450

Tabuľka žiarivky s elektronickou tlmivkou

U (V)I (A)P (W)cos fíE (lux)
1000,005200
189,60,22270,651600
1500,032,500
2000,26320,61800
2300,37430,52450

Výsledný graf merania

Pozrite si kompletné meranie žiarivky s tlmivkou so všetkými údajmi a grafmi.

V čom sme jedineční

 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Naša zapaľovacia elektronická žiarivka získala v apríli roku 2009 na výstavách medzinárodných ženevských vynálezov zlatú medailu.

Aktuálne novinky

 • Neónové osvetlenie
 • Pre spoločnosť VSL SERVICES s.r.o. sídliacu v Poprade sme zabezpečili kompletné vnútorné neónové osvetlenie kancelárií.
 • Neónové a LED diódové lampy
 • Pre Hotel Růže sídliaci v Prahe vedľa pražského Orloja sme zabezpečili vnútorné aj vonkajšie osvetlenie neónovými a LED diódovými lampami.
 • Výmena pouličného osvetlenia
 • Pre obec Malinovo neďaleko Bratislavy sme zabezpečili kompletnú výmenu svietidiel pouličného osvetlenia.

Meracie protokoly

 • Efektívny spôsob úspor energie
 • Vyvinuli sme elektroniku pre žiarivky, ktorá dosahuje výrazné úspory energie v porovnaní s tradičnými elektronikami.
 • Meranie žiarivky s tlmivkou
 • Pri meraní bola použitá toková metóda, ktorou sme zistili, že žiarivková trubica je schopná naštartovať aj čiastočne poškodenú (trubicu) žiarivku.
 • Elektronický predradník CSP
 • Vyvinuli sme nový predradník s 50% až 55% úsporou energie na sodíkové lampy, ktorým dokážeme regulovať intenzitu osvetlenia počas prevádzky.