Slnečné kolektory

Slnečné kolektory a ich využitie

Slnečné alebo tiež solárne kolektory využívajú na výrobu elektrickej energie alternatívny zdroj energie, a to slnečné žiarenie. Pracuje v podstate jednoducho. A to tak, že slnečnú energiu dopadajúcu na kolektor premieňa na energiu tepelnú. Slnečné kolektory možno využiť na ohrev úžitkovej vody, vykurovanie alebo na ohrev vody v bazéne.

Dostupné sú dva typy slnečných kolektorov. Ploché slnečné kolektory, ktoré sú lacnejšie a najefektívnejšie v období jari až jesene. Druhým typom sú vákuové – trubicové slnečné kolektory, ktoré sú efektívnejšie v zimnom období. Sú síce o niečo drahšie, ale využiteľné dokonca aj pri mínusových teplotách.

Prejdite na stránku s konkrétnymi slnečnými kolektormi

Slnečné kolektory a ich výhody

To, že slnečné kolektory slúžia na získavanie energie z alternatívneho zdroja je síce pekné. No len kvôli tomu si ich zrejme nenainštaluje nikto. Solárne kolektory však okrem toho, že ide o ekologicky čistú a nezávislú energiu, majú množstvo ďalších výhod:

Všeobecné výhody slnečných kolektorov

 • Slnečné kolektory fungujú bez elektrickej energie
 • Zníženie nákladov na teplú vodu až do 75%
 • Nižšie náklady na vykurovanie až do 40%
 • Dlhodobá životnosť kolektorov - cca 30 rokov
 • Využitie aj pri nižších vonkajších teplotách
 • Zhodnotenie nehnuteľnosti vďaka kolektoru
 • Slnečné kolektory sú schopné urdžať teplú vodu do 75 hodín

Výhody plochých slnečných kolektorov

Ploché slnečné kolektory dosahujú oveľa vyšší výkon v letných mesiacoch. Majú dlhú životnosť a vysokú mieru absorpcie tepla vďaka kvalitnej absorpčnej vrstve.

Výhody vákuových trubicových kolektorov

Vákuové trubicové kolektory produkujú energiu aj pri difúznom (nepriamom) slnečnom žiarení. Na absorpčnú plochu trubice dopadajú slnečné lúče počas celého dňa kolmo, a tak dochádza k premene maximálneho množstva slnečného žiarenia na tepelnú energiu a práve z tohto hľadiska vákuové trubicové kolektory nemajú žiadnu konkurenciu na trhu. Vákuová izolačná vrstva kolektoru zabraňuje ochladeniu kolektoru vetrom alebo inými poveternostnými vplyvmi, preto pracuje tento typ kolektoru s maximálnym ziskom a minimálnou stratou.

Tiež túžite byť v podstate energeticky nezávislí? Nechcete sa trápiť zvyšovaním cien energií? Jednoduchým riešením sú slnečné kolektory.

V čom sme jedineční

 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Naša zapaľovacia elektronická žiarivka získala v apríli roku 2009 na výstavách medzinárodných ženevských vynálezov zlatú medailu.

Aktuálne novinky

 • Neónové osvetlenie
 • Pre spoločnosť VSL SERVICES s.r.o. sídliacu v Poprade sme zabezpečili kompletné vnútorné neónové osvetlenie kancelárií.
 • Neónové a LED diódové lampy
 • Pre Hotel Růže sídliaci v Prahe vedľa pražského Orloja sme zabezpečili vnútorné aj vonkajšie osvetlenie neónovými a LED diódovými lampami.
 • Výmena pouličného osvetlenia
 • Pre obec Malinovo neďaleko Bratislavy sme zabezpečili kompletnú výmenu svietidiel pouličného osvetlenia.

Meracie protokoly

 • Efektívny spôsob úspor energie
 • Vyvinuli sme elektroniku pre žiarivky, ktorá dosahuje výrazné úspory energie v porovnaní s tradičnými elektronikami.
 • Meranie žiarivky s tlmivkou
 • Pri meraní bola použitá toková metóda, ktorou sme zistili, že žiarivková trubica je schopná naštartovať aj čiastočne poškodenú (trubicu) žiarivku.
 • Elektronický predradník CSP
 • Vyvinuli sme nový predradník s 50% až 55% úsporou energie na sodíkové lampy, ktorým dokážeme regulovať intenzitu osvetlenia počas prevádzky.